Lekarski pregled

Lekarski pregled deteta treba da obavi pedijatar (izabrani lekar) i da napiše potvrdu da je dete sposobno za aktivno bavljenje sportom. Roditelji su dužni obaviti lekarski pregled deteta u roku 14 dana od datuma upisa u udruženje, i treneru dostaviti potvrdu pedijatra. Ukoliko roditelj ne dostavi lekarski pregled u definisanom roku, dete ćemo morati isključiti iz trenažnog procesa.