Program rada

Deca u Maloj školi sporta rade:

▪ Vežbe kretanja i oblikovanja tela
▪ Vežbe na spravama i tlu
▪ Vežbe sa rekvizitima
▪ Poligoni svestranosti
▪ Atletske aktivnosti
▪ Boračke aktivnosti
▪ Obuka neplivača, učenje i usavršavanje tehnike plivanja
▪ Igre loptom
▪ Sportske igre – osnove (košarka, odbojka, rukomet, fudbal, tenis)
▪ Aktivnosti u prirodi
▪ Zimske i ljetnje sportske aktivnosti i kampovi

Raznim i zabavnim i interesantnim vežbama, deca u Maloj školi sporta razvijaju:

▪ koordinaciju
▪ brzinu
▪ ravnotežu
▪ gipkost
▪ snagu
▪ smanjuju strah
▪ povećavaju sigurnost, više veruju u svoje mogućnosti
▪ bolje rešavaju motoričke probleme
▪ postaju čvršća, otvorenija i komunikativnija