Projekti

LIGA ŠAMPIONA 2011.

Učestvovali smo u prijektu „Liga šampiona“ u Beogradu pod organizacijom „UniCredit“ banke. Cilj projekta bio je da se popularizuje fudbal kao sport kao da se deca upoznaju sa najvrednijim trofejom u tom sportu. 

 

MALI TERENI VELIKA RADOST 2011.


Projekat u organizaciji: „Ministarstva sporta“ Republike Srbije, „Saveza za školski sport“ Srbije i Danske organizacije „Open fun football schools“. Cilj projekta ogledao se u promociji bavljenja sportom i korišćenju terena koje je „Ministarstvo sporta“ izgradilo. SU „Pobednik“ je sa svojim članovima bio glavni promoter tog događaja.

 

DANI PORODIČNE REKERACIJE 2011-2014. 

Cilj projekta bio je da se da se deci i roditeljima da na značaju o bavljenju sportom. Projekat je realizovan na gradskom trgu u našem gradu i okupljo je više od 300 deteta i roditelja koji su zajedno vežbali. Takođe tom prilikom mogli su da se upoznaju sa svim sportskim disciplinama koje su predstavljali treneri klubova, i time da izaberu adekvatan sport za svoje dete i sebe. 

 

BOLJE ZDRAVLJE ZA SVU DECU 2013.

Organizator projekta SU „Pobendik“. Projektom je obuhvaćeno oko 400 deteta predškolskog uzrasta koja su imala čas fizičkog vaspitanja dva puta nedeljno u trajanju od tri meseca. Projekat je imao za cilj da izvrši popularizaciju sporta kod naših najmlađih sugrađana. Između ostalog, akcenat je bio i na stvaranju zdravih navika.

 

JAVNI ČAS SPORTA 2014.

Organizatori projekta bili su SU „Pobednik“ i KBK „Crna kobra“ Pirot. Projekat je realizovan na „Omladinskom“ stadionu u Pirotu gde su deca imala prilike da se nadmeću u poligonu spretnosti dok su roditelji pohađali program „Tae Bo“ vežbanja. I ovaj projekat uspeo je da zainteresuje stotinak dece i roditelja koji su uzeli aktivno učešće.

 

PRAVILA U SAOBRAĆAJU 2014.

Projekat je realizovan na saobraćajnom poligonu u našem gradu. Imao je za cilj da proširi znanje dece o pravilima o saobraćaju kao i da skrene pažnju o bezbednosti. 

 

Intereg IPA CBC projekat Bugarska-Srbija 2016-2018.

Project No.: CB007.1.21.030

Dana 23.11.2016. otpočeo je projekat prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije pod nazivom: “ Mladi preduzetnici danas- uspešni ljudi sutra“  i trajao je do 20.02.2018. godine. Budžet projekta bio je 182,782.00 evra, a dužina realizacije projekta bila je 15 meseci.

Vodeći partner u projektu je čitaonica “ Novi život 1919″  iz sela Petrč, opština Kostinbrod, a drugi partner iz Srbije- sportsko udruženje „POBEDNIK“.

Projektom je predviđeno da se uključe 12 osoba starosti 18-29. godina, koje će se obučiti osnovnim preduzetničkim koracima kroz radionice koje su organizovane. U više navrata radionice se organizovane kod nas kao i zajedno sa bugarskim partnerima. Polaznici obuke imali su prilike da steknu znanja od strane kompetentnih predavača koji su bili angažovani na projektu.