Mala škola sporta

     Mala škola sporta je naša osnovna i najmasovnija sekcija. Osnovana je sa ciljem da se pozitivno deluje na motorički, mentalni i biološki razvoj, te pravilno držanje tela dece uzrasta od 4 – 11 godina. Svoj rad bazira na najnovijim naučnim saznanjima iz oblasti sporta, pedagoške prakse, metodike sportskog časa kao i svih nauka koje su usko vezane za sport. Rad na času Male škole sporta je pod stalnim nadzorom jednog ili dva trenera – visokoobrazovana pedagoga fizičke kulture, koji su posebno obučeni i pripremljeni za rad sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Mala škola sporta traje paralelno sa školskom godinom, tačnije, počinje u septembru – završava u junu. Novi polaznici mogu da se upišu u bilo kom periodu školske godine, jer novoj deci nije nikakav problem da se prilagode sistemu rada Male škole sporta.

    Tokom jednog godišnjeg ciklusa deca prolaze kroz sve aktivnosti navedene u programu rada. Deca od 4-7. godina na treninzima rade kompletan program početne gimnastike i vežbi na spravama. Čas Male škole sporta u prostorijama vrtića traje 45 minuta. Maksimalan broj dece na času je trideset. Deca su podeljena u grupe po uzrastu, a u okviru svake grupe formiraju se podgrupe kako bi ostvarili individualni pristup svakom detetu što i jeste jedna od glavnih odlika Male škole sporta.

    Redovan program Male škole sporta u nedeljnom ciklusu čine:

  • dva časa u prostorijama vrtića

    Dodatni program Male škole sporta (ukoliko ima dovoljan broj zainteresovane dece) u nedeljnom ciklusu čine:

  • dodatni čas plivanja
  • dodatni čas košarke
  • dodatni čas fudbala

    Dopunske aktivnosti Male škole sporta čine:

  • orijentiring
  • aktivnosti u prirodi (izleti, logorovanja, igre na snegu)
  • organizovane vožnje i poligoni rolera, bicikla, trotineta
  • poseta sportskim i drugim manifestacijama
  • susreti
  • takmičenja